O projektu

Uz financijsku podršku Europske komisije 1. srpnja 2010. godine započela je provedba projekta uspostave Nacionalne mreže za razvoj društveno odgovornog poslovanja te su započele i prve aktivnosti. Projekt se sastoji od šest akcija koje sumarno daju podršku promociji i primjeni društveno odgovornog poslovanja u hrvatskom gospodarstvu.

Osnova projekta je uspostava Nacionalne mreže za promicanje DOP-a koja će funkcionirati kao međusektorsko tijelo s predstavnicima svih relevantnih organizacija i institucija koje se bave promocijom nekog od oblika DOP-a ili im je zbog prirode poslovanja blizak.

Uspostavom mreže upravlja Hrvatska gospodarska komora koja predlaže poslovnik o radu mreže te pruža tehničku podršku njenom djelovanju. Plan rada mreže je raspravljati i predlagati aktivnosti s ciljem popularizacije DOP-a uz moguću izradu prijedloga strateških aktivnosti i razvoj međusektorske suradnje.

Na prvu, konstituirajuću sjednicu koja je održana 20. rujna ove godine, pozvano je petnaestak organizacija, no prisustvovale su i druge zainteresirane organizacije . Na sjednici se raspravljalo o formi i smjernicama za izradu poslovnika o radu, a razgovaralo se i o službenom nazivu mreže i smjernicama rada. U sklopu mreže djelovat će interaktivni web portal te vijeće koje će raspravljati o ulogama i odgovornostima organizacija na promicanju aktivnosti DOP-a. Gradit će se međusobna komunikacija i razumijevanje, planirati aktivnosti s ciljem sinergičnog učinka, a u konačnici će biti predložena i strategija za promicanje DOP-a. Vijeće će biti temelj za uspostavu dijaloga i razmjenu mišljenja, podizanje razine svijesti i uspostavljanje društvenih okvira u kojima će društveno odgovorno poslovanje postati neminovnost, a ne iznimka.

Paralelno uz uspostavu mreže za DOP nastavljene su pripreme za drugu aktivnost projekta, a to je provedba Indeksa DOP-a koji će ove godine biti dodijeljen treći put. Novost je ove godine što će se nakon objave natječaja, za vrijeme njegovog trajanja, održati i serija edukacijskih radionica, otvorenih za sva poduzeća koja planiraju popuniti upitnik. Radionice će odgovoriti na neka pitanja o upitniku, načinu prikupljanja podataka te pružiti ostale informacije koje mogu olakšati proces ispunjavanja.

Kako bi sve informacije o projektu bile dostupne i vidljive, pristup će im biti omogućen uspostavom jedinstvene web platforme o društveno odgovornom poslovanju. Na zamišljenom jedinstvenom portalu o DOP-u bit će dostupne sve informacije o aktivnostima iz ovog područja u Hrvatskoj, a sadržavat će i informacije o svim relevantnim institucijama te njihovim aktivnostima iz ovog područja. Portal će se upotpuniti i bazom primjera dobre prakse te publikacijama iz ovog područja. Ovu aktivnost predvodi Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu uz podršku Hrvatske udruge sindikata.

Očekujemo da ćemo kroz provedbu projekta uspješno objediniti sve dosadašnje aktivnosti u ovom području te im povećati vidljivost, interes medija i gospodarstva te institucija za podršku.