Kategorija: Leksikon održivog razvoja

Utjecaj poduzeća

Utjecaj poduzeća pozitivna je ili negativna promjena u društvu, gospodarstvu i okolišu, nastala potpuno ili djelomično kao posljedica prošlih i sadašnjih odluka i aktivnosti poduzeća (ISO 26000).

Utjecaj na okoliš

Utjecaj na okoliš svaka je promjena u okolišu, negativna ili pozitivna, nastala potpuno ili djelomično kao rezultat aspekata okoliša neke organizacije (ISO EN ISO 14001).

Uspoređivanje s najboljima

Posrijedi je proces mjerenja i uspoređivanja organizacijskih postupaka, proizvoda i/ili usluga s najboljima, unutar organizacijskih područja djelovanja ili izvan njih. To je sustavno i ciljano uspoređivanje s referentnim...

Ulaganje u zajednicu

Ulaganje u zajednicu odvajanje je dijela sredstava poduzeća za financiranje razvoja lokalne zajednice u kojoj ono posluje. Očituje se u različitim oblicima angažmana poduzeća u zajednici, a najčešće su donacije u novcu koje se...

Ugled

Ugled je ukupnost emocionalnih i intelektualnih stajališta društva o nekoj organizaciji. Proizlazi iz pretpostavki, percepcija i uvjerenja što organizacija jest, kako se njome upravlja i što predstavlja te ponašanja potaknutih...

Učinkovitost

Prema normi HRN EN ISO 9000, učinkovitost je mjera u kojoj se ostvaruju planirani rezultati. Ona je i orijentacija na zadatke izvršenjem kojih postižemo najveći učinak, odnosno orijentacija na bitno u smislu Paretova pristupa....

Trobilančni pristup

Pristup prema kojem se opća uspješnost poduzeća mjeri kao kombinacija njegova doprinosa na tri područja: ekonomskom, okolišnom i društvenom (na tri napretka i razvoja – gospodarskom / Profit, okolišu / Planet i društvu /...

Socijalno poduzetništvo

Socijalno, neprofitno poduzetništvo jedan je od načina ublažavanja posljedica nezaposlenosti, osobito teško zapošljivih kategorija stanovništva, na primjer invalida, osoba niže kvalifikacije, osoba starije životne dobi i sl. U...

Samit o Zemlji

Samit o Zemlji, službenog naziva UN-ova konferencija o okolišu i razvoju (UNCED), održan je u Rio de Janeiru od 3. do 14. lipnja 1992. godine i načelno se usredotočio na okoliš i održivi razvoj. Spominjanje održivog razvoja...

Program za 21. stoljeće

Posrijedi je akcijski program UN-a o razvoju i okolišu za 21. stoljeće prihvaćen na Konferenciji o Zemlji u Rio de Janeiru 1992. godine. Obuhvaća ciljeve, potrebne mjere i osnove djelovanja u 40 poglavlja. Nije međunarodnopravni...

Povelja o Zemlji

Projekt Povelja o Zemlji započeo je kao inicijativa Ujedinjenih naroda na Skupu o Zemlji 1992. godine, a završio je kao globalna inicijativa civilnih društava. Završnu Povelju o Zemlji predstavila je 2000. godine Komisija o...

Pokazatelj

Pokazatelj je vrijednost (najčešće brojčana) promatranog slučaja (stanja), a dobije se mjerenjem i praćenjem te pokazuje pozitivan ili negativan smjer kretanja vrijednosti. Svako poduzeće prati različite pokazatelje poslovanja:...

Okoliš

Prema Zakonu o zaštiti okoliša, okoliš je prirodno okruženje organizama i njihovih zajednica uključivo i čovjeka, koje omogućuje njihovo postojanje i njihov daljnji razvoj: zrak, vode, tlo, Zemljina kamena kora, energija te...

Održivost

Održivost je sposobnost trajnog održavanja neke funkcije ili procesa. U prirodi održivost je najbolje prikazana kruženjem tvari i energije koja predstavlja savršen održiv ciklus. U prirodi nema gubitaka ni otpada, sve tvari i...

Održivi razvoj

Održivi je razvoj proces koji ima više definicija, a najpoznatija i najčešće upotrebljavana ona, je objavljena u izvješću „Naša zajednička budućnost“ UN-ove Komisije za okoliš i razvoj iz 1987. godine. Prema njoj, održivi je...

Održiva proizvodnja i potrošnja

Na skupu o Zemljiu u Riju 1992. godine donesena je Deklaracija o okolišu i razvoju u kojoj je istaknuto da bi države za ostvarenje održivog razvoja i poboljšanje kvalitete življenja svih ljudi trebale smanjiti i ukloniti...

Održiva potrošnja

Održivi obrasci potrošnje odnose se na potražnju usmjerenu na potrošačev odabir robe i usluga kao što su hrana, stanovanje, odjeća, mobilnost i razonoda, uz ispunjavanje osnovnih životnih potreba i unapređujući kvalitetu...

Obnovljivi izvori

Obnovljivi izvori, poput životinja, biljaka, drveća, vode, vjetra, sunca i drugoga oni su za koje se smatra da se mogu obnoviti, a za neke (sunce) da su neograničeni. Svježa voda nastaje iz Zemljina procesa samoobnavljanja,...

Neobnovljivi izvori

Neobnovljivi prirodni izvori, poput fosilnih goriva (nafte, ugljena), minerala i rude, oni su koji su nastali tijekom različitih geoloških razdoblja oblikovanja Zemlje i za čiji su nastanak potrebni posebni prirodni procesi i...

Loading

Partner

Facebook

5 days ago

HR PSOR

U Exportu na Delti u srijedu, 14. listopada 2020.g. održalo se svečano potpisivanje “Povelje o raznolikosti“ te obilježavanje završetka EU projekta Diversity Mixer

Povelja o raznolikosti inicijativa je pokrenuta u 16 zemalja Europske unije, a koju financira Europska komisija. U Hrvatskoj je razvijena je u sklopu zajedničkog projekta Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj (HR PSOR) te partnera iz Slovenije i Rumunjske.

Povelju o raznolikosti u Rijeci je potpisalo tridesetak organizacija, udruga i poduzeća koja djeluju u okviru kulturnog sektora, među kojima su: Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Gradsko kazalište lutaka Rijeka, Opart, Društvo za istraživanje i potporu, Udurga za sindrom down, Centar za odgoj i obrazovanje, Kazališna radionica Malik Rijeka, Distune Promotion, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Novi turizam d.o.o., Kreativni laboratorij suvremenog kazališta KRILA, Udruga 4KROZ4, Udruga PaRiter, Udruga “Poslovni klub PartneRI”, Liburnia Film festival, Obrat, Udruga Okodoko, Kreativni kolektiv Kombinat, Udruga Ri Rock, Mikser d.o.o., Udruga Tororo, Udruga 3. zmaj, Sveučilište u Rijeci, Plesna grupa Flame i Udruga Žmergo.

Vođena temeljnim načelom “Jednaki u raznolikosti” Povelja u cilju ima doprinijeti progresivnom razvoju modernog europskog društva.

Osim potpisivanja Povelje o raznolikosti, na ovom je događanju ujedno obilježen i završetak EU projekta Diversity Mixer koji je RIJEKA 2020 provela zajedno s Akademijom primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, a u suradnji s Hrvatskim poslovnim savjetom za održivi razvoj.
Cilj projekta Diversity Mixer bio je istražiti postojeće prakse menadžmenta različitosti u javnom i privatnom sektoru kulturnih i kreativnih industrija na lokalnom i europskom nivou i identificirati prenosive modele te između ostaloga izraditi preporuke politika u pogledu upravljanja različitostima.

U programu su sudjelovali direktorica RIJEKE 2020 Irena Kregar Šegota, predstavnica partnera na projektu Diversity Mixer s Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci Sanja Bojanić, zatim Tatjana Aćimović koja je kao jedna od autorica predstavila Priručnik o raznolikostima i inkluziji u kulturnim i kreativnim industrijama te Mirjana Matešić, ravnateljica HR PSOR koja je predstavila samu Povelju.

Izvor: Rijeka 2020

#rijeka2020 #diversitymixer #poveljaoraznolikosti #hrpsor
... Vidi višeVidi manje

Pogledaj na Facebook-u